SY-ZQ-vacuum-degreasing-washingMachine

SY-ZQ 真空清洗機

SY-ZQ-vacuum-degreasing-washing-2

SY-ZA 溫度自動控制盤

SY-ZQ

真空清洗機

用途
  • 各種金屬零件在熱處理前後以及裝備前的清洗。
產品特點
  • 採用封閉結構去汙脫脂減少排放。
  • 真空清洗具有更好的清洗效果。
  • 真空乾燥節約能源。

產品規格

型式 有效工作區尺寸
(m/m)
總長度
(m/m)
Top
最高工作溫度
(℃)
極限真空度
(pa)
加熱功率
(kw)
清潔劑種類
SY-ZQ1 600 1200 600 600 90 1 x 104 2 x 54 水介質
SY-ZQ2 600 1200 700 700 90 1 x 104 2 x 54
SY-ZQ3 700 1200 700 800 90 1 x 104 2 x 54
SY-ZQ4 760 1200 800 1000 90 1 x 104 2 x 54

最專業的熱處理設備製造廠