Location

San-Yung Electric Heat Machine CO.,LTD.

sanyung-tw
  • No.501, Xingnan Rd., Xizhou Township, Changhua County 524, Taiwan
  • tsy@sanyung.com
  • +886-4-8896106~10
  • +886-4-8896098
【Car】

Taipei ←(3hr)→ San-Yung ←(2hr)→ Kaoshiung

Taichung ←(20mins)→ Chuanghua ←(20mins)→ San-Yung

[P.S. Above excluding traffic-jam at free-way]

【High Speed Train (H.S.T)】

Taipei H.S.T to Chuanghua H.S.T: 80 minutes

Kaohsiung H.S.T to Chuanghua H.S.T: 80 minutes

【Airport】

Taoyuan International Airport to San-Yung:2.5hr

Kaohsiung International Airport to San-Yung:2.5hr

Jiashan San-Yung Electric Furnace Industry CO.,LTD

sanyung-jiashan
  • No.16 Gem-Year Road, Wei-Tang Town, Jiashan, Zhejiang, China
  • jsy@sanyung.com
  • +86-573-84184395
  • +86-573-84184317